logo
帳號 密碼

留言注意事項:

一、臺灣與中國大陸源自同一祖先,但如今實際是兩個主權各自獨立的不同國家,如同英國與美國般。這是我的國家認同。未來不再對任何政治問題作回應,不喜歡可以不要來。就算那天亡國了,把我槍斃了也不改立場。

一、留言內容,請盡量與文史哲有關。

一、版主有權刪除任何不妥留言,不妥之定義,由版主自行定奪。

一、請不要在留言板留下個人資料,如mail等,請自己保護好個人隱私。

目前在  第1頁,共518則留言,計52頁 我要留言

2017-05-26 17:57:22 回去好好听评书、相声、梆子、大鼓吧,真的挺幸福的。
smile
上楼来照黄昏

2017-05-25 01:07:34 是一個國家 兩個政權 各自爲政 同文同種 一脈相承 站長飽讀歷史經典 又何必心胸狹隘 固步自封 英國與美國不同 美洲大陸原屬印第安人 英國人到美洲大陸屠殺印第安人 建國之後世界各地不同種族都移民來美國 美國與澳洲都是移民國家 原本並不屬於任何國家所有 而兩岸原本都屬中國 歷史悠久 兩岸與英美兩者 根本性質完全不同 何來比較 版主愚人自擾 話天下大事 合久必分 分久必合 中國人的歷史進程 一直如此 早晚還是要回歸的

站長海涵 您的地盤 不願看到不同論點 好吧 我不會再來了
其他
澐澕

2017-05-18 22:54:23 我出水中有这样一个心思,建一个这样的网站,把自己喜爱的书放上去。版主已经这样做了,好。
smile
Sean

2017-05-13 15:20:00 無意間見到這網站
出社會後再回來閱讀以前學過的古文別有感觸
誠摯感謝分享
smile
DDB

2017-05-10 22:30:21 史記孫武列傳「乃欲斬左古隊長」,「右」誤作「古」
smile
123
2017-05-14 21:12:33 已訂正。謝謝
請繼續批評指教

2017-05-10 10:59:05 史記楚元王世家
以为文王 - 是为文王
其他
123
2017-05-14 21:16:30 以辟彊為河閒文王。
別人都說是,我為何得跟著說是。

2017-05-09 21:28:29 史記孝景本紀
豈不以哉 - 豈不以謀哉
䨓 - 雷
???? - 緵
周昌子左車 - 周昌孫左車
其他
123
2017-05-14 21:12:21 豈不以謀哉,已更正。
䨓,古雷字。
????,古緵字,編碼問題,呈????狀,已改為緵。
周昌子左車,諸多版本皆為子,暫時保留。

謝謝
請繼續批評指教

2017-05-05 16:51:20 您好,
昭公三十一年,
君子曰:「名之不可不慎也如是。夫有所名而不如其已。
夫有所有名而不如其已。是否漏了“有”字,请版主确认。
經
凤翔于雍
2017-05-14 21:22:10 名之不可不慎也如是,
承上句,應是「夫有所名而不如其已」。

謝謝
請繼續批評指教

2017-05-03 10:10:31 很喜歡這個網站,最近也在學詩,來看看你的作品。另外伸手黨真是臭不要臉。
經

2017-04-30 14:21:27 世人以為文學惑世,或謂文人、讀書人惑世。今讀『鹽鐵論』,實質文人無實權,大夫、仕人、官吏常非之,文人之論未之能行於世,卽惑世亦未能亂世,亂世者必有實權之人,而權人憎文人。文人之論未之能行之於世,自古及今未有(蓋或祇有宋尚能少尊文人),世亂豈能歸咎之。且文人惑世之說,乃吏憎之議己而詆譭之使然也。
愚以爲,世自秦至於今,並無一朝代真能行儒家之道,故世未有所治過。文學之論若能行,想必世定能炤然有治。
譬如官吏喜以秦強諷文人,愚以爲,秦能興殆因六國未滅,故秦軍強而能有所擄掠。商君認爲民祇應會務農與戰卽可,不應有其他學問及才能,嗟,秦民苦也!故其後,秦除可出將才之外,謀士均出之異國。而秦軍強,故能有所擄掠,兼軍士可有戰功。然六國滅,秦政必不出諸士,且無能擄掠,而秦亡必矣。故法家之說,言秦強者,謬之至也!
文人惑世亂世之說亦謬也。
smile
小麥

  1  2  3  4  5   下一頁 | 最後一頁