logo
帳號 密碼

留言注意事項:

一、臺灣與中國大陸源自同一祖先,但如今實際是兩個主權各自獨立的不同國家,如同英國與美國般。這是我的國家認同。未來不再對任何政治問題作回應,不喜歡可以不要來。就算那天亡國了,把我槍斃了也不改立場。

一、留言內容,請盡量與文史哲有關。

一、版主有權刪除任何不妥留言,不妥之定義,由版主自行定奪。

一、請不要在留言板留下個人資料,如mail等,請自己保護好個人隱私。

目前在  第3頁,共593則留言,計60頁 我要留言

2017-11-26 18:47:56 『戰國策.秦策二』中國無事于秦,則秦且燒焫君之國。

『史記.天官書』是正四時:仲春春分,夕出郊奎、婁、胃東五舍,為齊;仲夏夏至,夕出郊東井、輿鬼、栁東七舍,為楚;仲秋秋分,夕出郊角、亢、氐、房東四舍,為漢;仲冬冬至,晨出郊東方,與尾、箕、斗、牽牛俱西,為中國。其出入常以辰、戌、丑、未。

『揚子法言.問道卷第四』或問:「八荒之禮,禮也,樂也,孰是?」曰:「殷之以中國。」或曰:「孰為中國?」曰:「五政之所加,七賦之所養,中於天地者為中國。過此而往者,人也哉?」

『吳子.料敵』夫齊性剛,其國富……秦性強,其地險……楚性弱,其地廣……燕性愨,其民慎……。三晉者,中國也,其性和,其政平,其民疲於戰,習於兵,輕其將,薄其祿,士無死志,故治而不用。

以上乃古人對「中國」描述之數例。
smile
小麥

2017-11-22 22:58:31 『漢書   卷十一 ‧ 哀帝紀第十一』
「侍詔夏賀良等言赤精子之讖」中,「侍詔」或當爲「待詔」,從應劭之註文有曰「待詔」,而竝未指出原文爲「侍詔」且誤。
smile
小麥

2017-11-19 11:08:32 之前我提到的「三老五更」与「三老五叟」,「更」古字是「㪅」,「叟」古字是「叜」,「㪅」「叜」二字確實相似。
smile
小麥

2017-11-18 18:26:17 问好
smile
一只小学生

2017-11-16 09:02:40 看到小麥先生關於中國乃河南省稱呼之說法,我甚感欣慰,也許如今之大陸很少有人這麼說了。我一直堅稱跨越歷史地理之混一大華夏之國號應爲“支那”,而中國就是中原而已。
smile
刃心山人(元家鄉僑客)

2017-11-13 22:57:39 通鑑卷二十一「斬首大郡或至萬餘級」,「郡」當作「部」。
smile
123

2017-11-12 20:28:22 没那么严重吧?简体繁体白话文言是很重大的文史哲问题,各抒己见不是很正常?那些什么我以后不会再来这网站的确实没必要搭理,他来一次都多,没文化,政治形态狗而已。
smile
明月知人念远

2017-11-12 12:29:22 對不起,我又引出一些爭議的話題了。
我祇想安靜閱讀,不想爭吵。

對版主說聲對不起。
smile
小麥

2017-11-12 00:51:48 简化字不是四九后才有,古代一直有,就是草书。二十世纪,创编一套简化字是有正面价值的一一易学,易认,省眼,省墨,在许多方面都很好,如日常文件,书信,新闻,自然科学书籍等。而繁体字一一准确地说包括六书,作为文化传承载体,完全可以和应该并行不悖。䌓简之争典型体现了国人的偏狭一一中国其实是世界上最不讲辨证法的国家。
smile
明月知人念远

2017-11-11 23:25:10 「坏」字本有他義,「坏牆」与「壞牆」有截然不同的意思。
smile
小麥

第一頁 | 上一頁   1  2  3  4  5  6  7   下一頁 | 最後一頁